۰

جشنواره بین المللی آغوش

در آغوش بگیرید و به همدیگر انرژی بدهید

جشنواره  بین المللی آغوش در اومانورسیتی اشو ۲۰۰۹ در هلند

International Hugging Celebration at Osho Humaniversity 2009

منبع عکس i.ytimg.com/vi/PIUyp2XgdhE/0.jpg

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin