۰

پرخوری- رژیم- در میانه باقی‌ماندن

اشو

*

مشکل ترین چیز برای ذهن آدمی- که تقریبا” غیرممکن می‌نماید

– در میانه و متعادل باقی ماندن است

حرکت از یک قطب به قطب دیگر، ساده ترین کار است؛

این حرکت اصلا جزو طبیعت ذهن محسوب می شود.

این نکته را باید عمیقا درک کنید،

در غیر این صورت هیچ چیز نخواهد توانست شما را به سوی مدی تیشن حقیقی راهبری‌کند

طبیعت ذهن حرکت از یک نهایت به نهایت دیگر است.

ذهن برعدم تعادل وابسته است. اگر به تعادل برسید،

ذهن از میان خواهد رفت. ذهن مانند بیماری است؛

هنگامی که در حالت عدم تعادل به سر می برید،

بیماری رخ می نماید و هنگامی که در تعادل هستید از این بیماری خبری نیست

افرادی که بیش از اندازه غذا می خورند

و ذهن شان مشغول پرخوری است به فکر رژیم می افتند.

با رژیم گرفتن ذهن‌تان هنوز هم به غذا مشغول است،

منتهی در جهت عکس. قبلا پرخوری می کردید،

ولی حالا گرسنگی می کشید؛ به هر صورت ذهن بر غذا متمرکز باقی می‌ماند

ذهن درست مثل پاندول ساعت عمل می کند.

وقتی پاندول به طرف راست حرکت می کند،

انرژی کافی برای به چپ رفتن ذخیره می کند

و سپس به سمت چپ می رود و به همین شکل حرکت آن ادامه می یابد…

عملکرد ساعت به همین چپ و راست رفتن های پاندول بستگی دارد.

اگر پاندول در میانه‌ی راه متوقف شود، ساعت از کار می افتد.

هنگامی که پاندول به طرف راست حرکت می کند،

تصور می کنید که فقط در حال رفتن به سمت راست است،

ولی با همین کار، پاندول در حال جمع کردن انرژی برای حرکت به سمت چپ است.

پاندول هرچه بیشتر به طرف راست حرکت کند،

انرژی بیشتری برای به چپ رفتن ذخیره می کند

و همین طور هر چه بیشتر به طرف چپ حرکت کند،

انرژی بیشتری برای به راست رفتن جمع آوری می کند

هرگاه پر خوری می کنید- درست مثل پاندول-

در حال جمع کردن انرژی برای رژیم گرفتن هستید.

هرگاه به یک سو حرکت می کنید،

در حال ذخیره ی انرژی برای حرکت به سوی مقابل هستید

در حالی که سوی مقابل و این ذخیره‌ی انرژی کاملا پنهان است و از آن آگاه نیستید

خیلی ساده بیش از اندازه پرخوری نکنید

و به این ترتیب فکر رژیم گرفتن نیز به ذهنتان خطور نخواهد کرد.

” غذای مناسب” یعنی رعایت تعادل در خوردن‌و‌آشامیدن

وقتی در میانه و متعادل باقی بمانید

هیج انرژی ای برای رفتن به طرفین ذخیره نمی کنید.

زیبایی در میانه بودن نیز همین است.

انسانی که در میانه است با خود در آرامش و راحتی است.

کافی است همین نکته را به یاد داشته باشید

تا به خوبی درک کنید که «مدی‌تیشن واقعی»، «در میانه باقی‌ماندن» و تعادل است

اشو

برگردان از فرشید قهرمانی

*

osho.com

منبع عکس

osho.com

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin