۰

هیهات که تا پایان ، پایانی نیست

بیژن  آسترولوگ

 

ESHGH-TAZEH-O-RAHA

اگر از غرایز و کلیشه‌های کهنهِ هزاران ساله رها باشی‌

عشق به تمام ذرات کائنات در تو می‌‌جوشد

و هیهات که تا پایان ، پایانی نیست ..

بیژن  آسترولوگ

***

طرح از بیژن  آسترولوگ

***

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin