۰

مغناطیس درمانی

شمال و جنوب

AGAR-HAR-SHAB-BA1-426x604

طرح از بیژن آسترولوگ AGAR HAR SHAB BA.jpg

*

اگر هر شب با کهکشان درست بخوابی

من تمام انرژی خودم را به تو می بخشم

اگر سر خودت را در شمال و پاها را در جنوب من قرار دهی

من که زمین مادر تو هستم ، تو را در خواب از انرژی های خودم پر و خالی می کنم….

مغناطیس درمانی

تصفیه، تخلیه، جذب، و هماهنگی انرژی ها

بیژن آسترولوگ

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin