۰

کیمیای ۷ چاکرا

راگو,

سه‌ روز کارگاه آموزشی تغییر و شفای چاکراها.

چاکراچیست ( کانال های انرژی؟ )

چاکرا کلمه سانسکریت است به معنی ” چرخش انرژی در حال چرخ ” و آن توصیف هفت مرکز انرژی در بدن است. هفت چاکرای اصلی مسئول تامین انرژی برای اندامهای مختلف هستند. چاکراها مراکز روانی آگاهی ما هستند. آنها کلیدی هستند برای رفاه فیزیکی ، روانی ، و معنوی ما.

چگونه چاکراها بر زندگی‌ ما اثر میگذارند؟

آیا شما تا به حال از خودتان پرسیده اید:

چرا من همیشه عشق، هماهنگی، صلح و رفاه را در زندگی به دست نمی اورم؟

 وقتی چاکراها بسته و یا بیش از حد فعال شده، انرژی از طریق آنها جریان هماهنگی نخواهد داشت ، بدن، ذهن و روح تعادل نخواهد داشت و این درتمام زمینه های زندگی. شما تجلی می‌یابد. نمی توانید جهان را تغییر دهید، اما می توانید خودتان را تغییر دهید، راه تغییر خودتان از طریق تغییر چاکراها است.

دراین کارگاه آموزشی ، شما سفری برای تغییر و شفای چاکراها خواهید کرد در درونتان

برای کشف و شناختی عمیق از چاکراهایتان،و یاد خواهید گرفت نحوه عمل کرد آنها را و چگونگی‌ تاثیر گذاری آنها را در ناهماهنگ کردن عشق ، روابط ، زندگی‌ جنسی و وضعیت مالیتان.

چاکرا به چاکرا تجربه خواهید کردکم کاری یا بسته بودن چاکراهایتان را از طریق حس ها و احساس هایتان.

چه کسی نیاز به تحول و بهبود چاکراها دارد؟

چاکراها نامتعادل و بسته شده مشکل ساز هستند.

اگر شما در زندگی دارای ویژگی ها زیر هستید:

– احساس می‌کنید که چاکراهاتان بسته شده .

– انوع انرژی های منفی و چشم بد را جذب می‌کنید و کمبود انرژی و یا بیش از حد انرژی دارید.

دارای مشکلات مالی‌ در کار خود و زندگی روزمره هستید.

– از لحاظ احساسی ناپایدار هستید

-حس می‌کنید که در بدن، احساسات و قلب خود نامتعادل هستید.

– عدم اعتماد به نفس در خود.

– مشکل در پذیرش خود و دوست داشتن خود.

 – مشکل در عشق و رابطه عشقی.

– مشکل در ابراز خود.

– اگر می خواهید در تعادل و هماهنگی باشد.

 مسلما شما نیاز دارید که در این کارگاه شرکت کنید.

تاثیر کیمیای ۷ چاکرا چیست؟

در این کارگاه آموزشی شما لذت خواهید برد از روند تحولتان در زندگی

و پی خواهید برد به چگونگی توازن و هماهنگی در روابطتان ، در کار و درزندگی روزمره‌ تان ،

و به نوعی حمایتی خواهد بود برای پیشرفت در مدی تیشن تان،

برای دگرگونی و رشد شخصی و برای رسیدن به زندگی بهتر در آرامش و هماهنگی.

guide-chakras

« ما هفت چاکرا داریم. با هر چاکرا شما شخص دیگری هستید.

با چاکرای اول – مرکز جنسی – شما فقط یک حیوان هستید،

کمی بالاتر از یک حیوان ولی نه چندان دور، درست روی مرز.

پائین شما دنیای حیوانات است، بالای شما دنیای انسانیت است.

شما درست در خط وسط هستید.

وقتی انرژی به سمت مرکز دوم حرکت می‌کند،

کیفیت‌های جدیدی در شما رشد می‌کنند.

آنگاه که انرژی به سمت مرکز سوم برود،

ابعاد جدید بیشتری بر شما گشوده می‌شوند

و همینطور تا آخر … در پایان، زمانی که انرژی به مرکز آخر هدایت شود

– مرکز هفتم با نام ساهاسرار sahasrar شما فراتر از انسان خواهید بود.

و تا فراتر از انسان نروید، نمی‌توانید به حقیقت غایی دست پیدا کنید.

ما باید خود را استعلا دهیم. فقط آن زمان است که سرشار خواهیم بود.»

*

در پایان دوره یک مدرک گواهینامه انرژی ورسیتی Energyversity دریافت خواهید کرد

*

 

برای اطلاعات بیشتر با راگو تماس بگیرید :

 

raghukondori@yahoo.com

 

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin