۰

پیکربندی خانواده

Family constellation  – راگو ، ۳ روز

* بخش اول ، خانواده

* بخش دوم ، عشق و رابطه عشقی

* بخش سوم ، پول و شغل

*دانش تراپیِ نظام یافته رابطه ها توسط یک تراپیست آلمانی به نام برت هلینگر Bert Hellinger توسعه یافته است.

دوره  پیکربندی خانواده با ریشه‌های ما و تلقی مان نسبت به آن ریشه‌ها و نیز با زندگی به طور کلی سروکار دارد .

ما تأثیرات آنها را در تمامی قلمروی زندگی‌مان –  با والدین‌مان با کودکان‌مان، در روابط عشقی‌مان،

در کارمان و در سلامت‌مان – احساس می‌کنیم.

اولین و اصلی‌ترین شناخت این است که خانواده‌ها ذهن و جانی ناخودآگاه دارند.

ما عمیقاً درگیر اعضای خانواده‌مان هستیم. والدین می‌دهند و فرزندان می‌گیرند.

هر کسی که به روابط خانوادگی تعلق دارد، باید  میان گرفتن و دادن ،

در رابطه با عشق، لذت، درد و وضعیت صحیح در مواقع درد و جدایی

و احترام همیشگی به دیگران توازن ایجاد کند.

دوره پیکربندی خانواده بر این اساس تنظیم شده است

تا آسودگی و تفاهم را در هر رابطه ای به ارمغان آورد و به عشق اجازه دهد

تا دوباره میان اعضای خانواده ، میان طرف های رابطه جریان یابد.

روش ارتباط برقرار کردن ما بسیار بازتر و هماهنگ‌تر خواهد شد

و این باعث ایجاد فضای بیشتری برای مدی تیشن ،

عشق، پویایی و شکوفایی فردی و اقتصادی خواهد بود.

نیمی از وجود شما به مادرتان تعلق دارد و نیمه دیگر به پدرتان.

شما فقط به خاطر وجود آنها اینجا هستید. اگر آنها اینجا نبودند شما هم اینجا حضور نداشتید.

همه آنچه که بر شما اتفاق می‌افتد – از یک لحاظ – به خاطر وجود آنهاست . . .

یک فرد باید از این موضوع آگاه باشد. . .

پس هر چه آنها کرده‌اند، نسبت به آنها احساس قدردانی و سپاس داشته باش

و هر آنچه بر تو اتفاق می‌افتد و اتفاق خواهد افتاد، دلیل وجودیش همان والدین هستند . . .

آنها مبنا و بنیاد تو باقی خواهند ماند – خوب پس مبنا و بنیان را فراموش نکن. همه‌ ماجرا همین است.

یک تولد توسط والدین به شما داده شده است.

تولد دیگر در انتظارتان است. خودتان به خود بخشیده اید.

باید پدر و مادر خود شوید. آنگاه تمامی انرژی به درون می رود و مداری درونی می گردد

اشو


*

در پایان کلاس، یک مدرک گواهینامه دریافت خواهید کرد

*

برای اطلاعات بیشتر با  راگو تماس بگیرید :

raghukondori@yahoo.com

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin