۰

درویش لرزان

رقص های مقدس گرجیف

Zorba-The-Buddha-by-OSHO-International-Meditation-Resort.-Pune.-India4

محل اجرای نمایش در مرکز اشو در شهر پونا- هند

*

منبع عکس :

facebook.com

Zorba The Buddha-by OSHO International Meditation Resort. Pune. India.jpg

*

بیشتر بخوانیم در باره زندگی  استاد

جورج ایوانویچ گرجیف George Ivanovic Gurdjieff


*


Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin