۰

دالایی لاما

رهبر بودائیان تبت

 

DalaiLama

تنزین گیاتسو چهاردهمین دالایی لاما رهبر بودائیان تبت است.

واژهٔ دالایی در زبان مغولی به معنی «اقیانوس» است و لاما در زبان تبتی واژهٔ «پیر» به معنی مرشد است. دالایى لاما «حضرت مقدس» در سال ۱۹۳۵ در روستاى کوچکى در شمال شرقى تبت به جهان آمده است.و از سال ۱۹۱۷-۱۹۵۹ دالایی لاما رئیس حکومت تبت بود و در کاخ پوتالا که در شهر لهاسا است اقامت داشت .

در ۲۴ سالگى در فلسفه بودایى دکترا گرفت. دالایى لاما در پکن با مائوتسه تونگ رهبر چین دیدار کرده تا با او درباره روند صلح گفت وگو کند. او غالباً مى گوید: «من تنها یک راهب بودایى ساده ام – نه بیشتر، نه کمتر.» او هر روزصبح ساعت ۴ از خواب برمی خیزد و به مدیتیشن مى پردازد.

اکنون بمدت چهار دهه است که در دارمسالا، هندوستان زندگی می‌کند و هدایت دولت در تبیعد تبت را بر عهده دارد. او پاداش صلح نوبل را بخاطر فعالیت های بشردوستانه اش دریافت کرده است. و همچنین از چندین دانشگاه دکتراهاى افتخارى به او اهدا شده است.

کتاب ها و سخنرانی های دالایی لاما گنجینه ای است برای بهتر زیستن و خودشناسی.

به باور او صلح درونی مى تواند صلح و آرامش بیرونى را در پى داشته باشد.

دالایى لاما پیوسته در کوشش است که راهکار صلح آمیزى براى مسأله تبت بیابد.

راگو

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin