۰

ندای درونی

مولانا

Rumi22-604x302

***

کسی که ندای درونی خود را می شنود،

نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد.

مولانا

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin