۰

انیمیشن یوگین

استاد یوگای جوان و مغروری که پیر یوگی را به چالش می کشد

یوگین انیمیشن  داستانی است در مورد  استاد یوگای جوان و مغروری که  پیر یوگی را به چالش می کشد، و فکر می کند که جوانی تنش امتیازی است که استاد  پیر را شکست دهد،  ولی استاد پیر …..

yoga-300x261

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin