۰

استاد راماجی

استاد راماجی آگاهانه و با آرامش درونی‌، بدنش را در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۱ ( ۸ دسامبر ۲۰۱۲) ، در شهر آنجونا، گوا، هند  ترک کرد.

1-Front open eye - Copy

http://www.oshonews.com/2012/12/rama/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin