۰

استاد اعظم سوما چینگ های

گیاهخوار باشید و پشتبان محیط زیست(زیست بوم) باشید!

master-ching-hai2

منبع عکس www.scribd.com

استاد اعظم سوما چینگ های Suma ching hai در ۱۲ ماه می ۱۹۵۰ویتنام از یک ناتورپات مشهور(پزشکی که با طبیعت درمان می کند) زاده شد. از یک خانواده کاتولیک شده زاده شد. اما پایه های کیش بودا را از مادر بزرگ خود آموخت. زبان مادری او چینی است. در ۱۸ سالگی در راستای آموختن دانش نخست به لندن و سپس به فرانسه و آلمان رفت. از این روی با بسیاری از زبانها آشنایی دارد و با زبان اسپانیایی و ایتالیایی نیز کمی آشنایی دارد. شاعر موسیقی دان و طراح جواهرات و پوشاک و نویسنده بیش از ۱۵ کتاب و چند اثر مهم نقاشی در باره صلح جهانی است. پر فروش ترین کتاب او پرندگان در زندگی من است. او عاشق پرندگان و سگ هاست. هنگامیکه در صلیب سرخ کار می کرد با یک دانشمند آلمانی آشنا شد و با او ازدواج کرد و پس از دو سالگی زندگی خوب با رضایت شوهرش از او جدا شد و راه روشنگری در پیش گرفت. راه های مدیتیشن را آموخت و به این نتیجه رسید باید همگان را در شناختن توانایی های خودشان آگاه و کمک کند. او در کوههای هیمالیا پس از سالها کوشش و ریاضت و گیاهخواری و مدیتیشن روشی به نام Quan Yin Method(کوآن یین) را بنیان نهاد.

این روش آشنایی با نور و صدای درون است. او در سرتاسر جهان درباره آسیب و زیانباری حوردن گوشت، گسترش صلح در جهان و پاسداری از طبیعت و محیط زیست در جهان سخنرانی می کند. دارای یک شبکه تلویزونی ماهواره ای به نام استاد اعظم(SuprememasterTV) است. چون از ۱۹۹۳ شهروند آمریکا شد توانست از غول رسانه ای آمریکا بهره جسته و پیروان بسیار زیادی در جهان پیدا کند. همه مردم جهان را آشکارا به سوی روش خود فرامی خواند و حالتی پیامبرگونه خود را شناسانده است. در شبکه تلویزونی اش با زیر نویس زبانهای زنده دنیا حتی فارسی پیروانش از او یک قدیس یاد می کنند و بر این باورند از سیمای او نور می تابد. او گفته است هر که روش او را به جای آورد با نیروهای درونش آشنا شده و به زندگی جاودانه پیوند می یابد. او آغاز آموزش های خود را در سکوت و بدون کلام به شاگردانش می آموزد. او بر این باور است که تنها باید درباره متبت های جهان سخن گفت و همه باید به مثبتهای جهان بیندیشند. او بر این باور است که سکوت درون که لبریز از خرد الهی است تنها صدای درون است. او معتقد است وقت زیادی برای نجات جهان نمانده است. در خبرهای ماهواره ای شبکه شخصی وی تنها درباره صلح و انسان دوستی خبر رسانی می شود. از مهمترین اصول روش او نخوردن گوشت است و آن را با قتل برابر می داند چون گوشت حاصل مرگ جانوری دیگر است. مراکز مدیتیشن او در ۵۰ کشور جهان است.

شعار او اینست: گیاهخوار باشید و پشتبان محیط زیست(زیست بوم) باشید!

فرستنده : عادل

www.godsdirectcontact.org

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin