۰

آواتاری که ۴۴ سال سکوت کرد

آواتار مهربابا

baba_in_blue_coat

davidbarison.com/wp-content/uploads/2009/06/baba_in_blue_coat.jpg

مهربان از یک خانواده زرتشتی ایرانی در ۲۵ فوریه ۱۸۹۴  در شهر پونا در هندوستان به دنیا آمد.

مهربان در ۱۹۲۲، در بیست و هشت سالگی، با گروه کوچکی از مریدانش  به نام ماندلی ها، ماموریت الهی خود را آغاز کرد. آنان نام  مهربابا را به او دادند و از آن پس آواتار مهربابا معروف شد.

از دهم جولای ۱۹۲۵ مهربابا به  سکوت پرداخت و تا زمان مرگش در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۹ او کلامی به لب نراند. و  در روستای مهرآباد در نزدیکی شهر احمدنگر  زندگی کرد.

مهربابا در ابتدای دوران سکوت خود از طریق یک تخته ی الفبای انگلیسی که توسط ماندلی های نزدیکش خوانده و تفسیر می شد با دیگران ارتباط داشت. سپس او این تخته را هم کنار گذاشت و با علامات مخصوص خودش با  اشاره  سخن می گفت.

از ۱۹۳۰ به بعد مهربابا چندین بار به دور دنیا سفر کرد.

آرامگاه ( سمادی   samadhi)  مهربابا در روی  تپه ای  در مهرآباد در هندوستان است.

فرستنده  : امیرجی

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin