۰

ماساژ با سنگ داغ

کارآموزی ۵ روزه.

در ۳ مرحله.

یلدا

yalda group3

مرحله ۱- اصول اولیه ماساژ سنگ.

لوازم مورد نیاز،

معرفی سنگ ها و سنگ های مخصوص این ماساژ،

فواید ماساژ سنگ بر بدن، 

کارآموزی ۱ روزه

(پیشنیاز: ماساژ عمومی بدن ۲ روزه)

 *

مرحله ۲- ماساژ کل بدن

– پشت یا ناحیه کمر، پاها، کف پاها، ناحیه شکم،

قفسه سینه، گردن، شانه ها، صورت و سر-

فواید ماساژ سنگ، ماساژ کل بدن،

نحوه استفاده از سنگ های گرم و سرد

کارآموزی ۲ روزه

*

در پایان دوره یک مدرک گواهینامه

انرژی ورسیتی Energyversity

دریافت خواهید کرد.

*

yalda.yazdan@gmail.com

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin