۰

آشنایی با ماساژ عمومی بدن

کارآموزی ۲ روزه.

مبانی و اصول اولیه ماساژ کل بدن , پیشنیاز تمامی کلاس های آموزشی ماساژ.

یلدا

Body Massage in General

 yalda group1

ماساژ عمومی چیست؟ 

شامل حرکت های کششی خاصی است که بدن را برای گرفتن ماساژ اصلی آماده می کند (آماده سازی). ماساژ عمومی پیشنیاز کلیه تکنیک ها بوده و در تمامی کلاس های آموزشی ماساژ گنجانده شده است. 

آنچه شما در این کارگاه آموزشی یاد میگیرید: 

شناخت کلی آناتومی بدن و چاکراها، 

موارد منع ماساژ، موارد بهره مند شدن از ماساژ، 

نحوه گرم کردن بدن 

تکنیک های کششی، فشاری، ضربه ای، چلاندن و مالشی 

تاثیر ماساژ عمومی بر بدن

آرامش بخشی، افزایش گردش خون، تسهیل خروج سموم از بدن،

 تشخیص مشکلات بدنی ماساژ گیرنده (اسکن)، 

آماده سازی گیرنده برای انجام تکنیک های اصلی ماساژ:

(آیورودا، سنگ داغ و سرد و ماساژ کودک)

***

در پایان دوره یک مدرک گواهینامه انرژی ورسیتی Energyversity دریافت خواهید کرد.

*

yalda.yazdan@gmail.com

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin